Zawsze dla Ciebie

GRONAT Sp z o.o.
ul. Stary Rynek 11a, 62-600 Koło

Biuro handlowe
ul.Włocławska 12a, 62-600 Koło

tel./fax.: +48 (63) 27 24 185
mobile: 663 757 502, Skype: gronatpl

internet: www.gronat.pl
e-mail: j.bilicki@gronat.pl


Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców
w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr. 0000238398,
Regon: 3000079831, NIP: 666-20-09-782,
Kapitał zakładowy: 50.000 PLN